Poprzednie mioty

07.08.2021 – miot „D”

POGROM Szczęśliwy Słoń           x         Ch. Badenova Everlasting Love

HD A,  ED 0/0                                              HD A,  ED 0/0

EYES, HEART  OK                                       EYES, HEART  OK

PRA 1, PRA2  clear                                      PRA 1, PRA 2 clear

ict-a  carrier                                                 ict-a  carrier